Hirdetés
Email Jelszó
Belépés
Nincs még felhasználói fiókod?
Edzőképzés » TF Továbbképző Intézet

TF Továbbképző Intézet szakok, OKJ-s képzések és tanfolyamok

Hirdetés
A Testnevelési és Sporttudományi karon az alábbi szakok választhatók:
- Sporttudományi Doktori Iskola 3 alprogramban
- Testnevelő tanár
- Egészségfejlesztő tanár
- Gyógytestnevelő tanár
- Humánkineziológia
- Rekreáció
- Sportmenedzser
- Szakedző
- Humánkineziológia
- Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
- Sportszervező
- Testnevelő edző
- Edző menedzser

OKJ-s képzések és tanfolyamok a TF továbbképző Intézetben:
- Sportszervező menedzser
- Rekreációs mozgásprogram szervező
- Sportmasszőr
- Sportedző
- Sportoktató


A TF kezdetben és még jó ideig kis intézmény volt csekély létszámú tanári karral és hallgatósággal, nem túl sok, ezáltal jól áttekinthető tantárggyal. A kezdeti fő cél, a testnevelőtanár képzés a későbbiekben az edzőképzéssel bővült, majd különböző továbbképző tanfolyamok tették színesebbé az itt folyó munkát. A kezdeti 3 évről 1929-ben 4 évre emelték a képzési időt. Évtizedek múltán igen erőteljes fejlődésnek indult a testnevelés és sport világa, ami újabb és újabb kihívásokat jelentett a TF számára. Megszaporodott a hallgatók száma, új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára.

Az elmúlt esztendőkben minden eddiginél jobban felgyorsultak a változások, intézetek alakultak, új szakok születtek, a képzési formák tovább színesedtek, lehetővé vált a szakok, illetve az intézmények közötti átjárhatóság (nemzetközi kapcsolatrendszerben is), megjelent a kreditrendszer, nőtt a kötelező, a kötelezően választható, illetve a fakultatív tárgyak köre, felértékelődött a tudományos diákköri munka, beindult a doktorképzés.

Az intézményben angol nyelvű képzés is folyik a testnevelő tanár és a humánkineziológia szakon.
Hirdetés
Megosztás
Hirdetés
Közösség